Návrhy předst. TORQUES a.s. na vypořádání HV za r. 2016