Historie společnosti

Akciová společnost TORQUES byla založena v roku 1993 jako společný podnik POJIŠŤOVNY MORAVA a.s. a ISTROINVEST, investičná spoločnosť, a.s., pod původním obchodním názvem INVESTIČNÍ FOND POJIŠŤOVNY MORAVA a.s.

Společnost se zapojila do druhé vlny kuponové privatizace a v prvních rocích své existence se zaměřila na investování na kapitálových trzích. Plány na další její působení v této oblasti zhatil úpadek POJIŠŤOVNY MORAVA a.s., spůsoben rozsáhlými povodněmi na Moravě v roku 1997.

Následkem toho se společnost změnila na standartní obchodní společnost s novým obchodním názvem TORQUES a.s. a zaměřila se především na venture kapitálové a realitní investice v ČR a na Slovensku.

© TORQUES a.s. 1993 – 2020