Základní informace

Akciová společnost TORQUES, a.s., se sídlem Bzenecká 4157/10, 628 00 Brno,
registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v odd. B, vložka 1158.


IČO: 49453041
DIČ: CZ49453041

Základní jmění: 27 270 000 Kč
Parametry emise akcií: 30 300 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 900 Kč
Převoditelnost akcií není omezená.
Akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.