Zpráva představenstva TORQUES a.s. o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a o stavu jejího majetku