Řádná valná hromada za rok 2014

Představenstvo a.s. TORQUES na své schůzi dne 22.5.2015 rozhodlo o svolání řádné valné hromady za rok 2015.

Její program naleznete v následujícím dokumentu:

15_05_22 Pozvánka na řádnou VH za r. 2014 – final

V jejím průběhu budou projednány tyto dokumenty:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Rozvaha TQ 2014

Příloha k UZ TQ 2014

Výkaz Z a Z TQ 2014

Zpráva o vztazích TQ 2014