Zveřejnění rozhodnutí o přeměně akcií společnosti TORQUES a.s.